There might be a more suitable language version for you: Change language Close

Oliering af træværk - TRE TRIN TIL ET BEDRE RESULTAT

Udemøbler og træterrasse er noget der anvendes over hele sommeren. Det betyder stor slidtage og vejrforholdene sætter også sine spor på træværket. For at bevare træværket og give det et ny frisk udseende, skal det med jævne mellemrum vedligeholdes med træolie. På de følgende sider har vi samlet en lang række gode råd og tips, når det drejer sig om oliering af træværk.

FORARBEJDE

Det betaler sig mange gange at lægge lidt ekstra tid i rengøring og slibning. Det kommer meget hurtigt igen. Hvis forarbejdet springes over, kan det aldrig blive det samme flotte og tilfredsstillende resultat.

AFDÆKNING. Inden afrensningen går i gang, bør man afdække blomster, flisegange, vægge og andre steder hvor det ikke må stænke på. Der findes både Platinum tape og afdækningsplast til udendørs brug.

RENGØRING OLIERET TRÆVÆRK. Alle overflader der skal efterbehandles med træolie, skal først rengøres med malerens eller algefjerner, inden det efterskylles med rent vand. Der kan med fordel anvendes en Anza vaskekost på et forlængerskaft. Er træværket meget medtaget anvendes en stålbørste med forlængerskaft, til at rengøre helt ind til træværket. Træværket skal derefter værre helt tørt inden efterbehandling.

AFSLIBNING. Man slipper ikke for at afslibe træværket, inden den videre behandling skal foregå. Træværk bliver nedbrudt i overfladen af vejret og der kan også være ujævnheder eller splinter, der stikker op. For at få en pæn og glat overflade, er det nødvendigt at slibe. Er det store flader kan der med fordel anvendes slibeværktøj på et forlængerskaft og er det mindre eller runde overflader anvendes en slibesvamp eller klods. Husk at tilpasse slibepapirets kornstørrelse efter den flade der slibes på.

FJERNE STØV. Inden man maler skal der rengøres grundigt for støv og slibematerialer. Man kan enten anvende en støvkost eller endnu bedre, en støvsuger til at fjerne støvet.

IMPRÆGNERING OG OLIERING

Når forbehandlingen er slut, skal der efterbehandles med træolie. Det er vigtigt at træet er helt tørt, før der påføres imprægnering.

SOL OG VARME. Der må ikke males på træværket i direkte sollys elle for høj varme. Det hindrer træolien i at trække ind i træet og giver en dårligere vedhæftning. Der må heller ikke males for sent på dagen, hvis det er overflader der risikerer at blive udsat for dug.

PENSEL ELLER MALERULLE. Der kan både anvendes pensel og malerulle til påføring af træolie. På store flader kan der spares en del tid ved at anvende malerulle. Platinum Antex terrasserullesæt indeholder både malerulle, rulleskaft og bakke. Bruges der forlængerskaft på malerullen, vil det samtidig give en meget længere rækkevidde. Hvis der anvendes pensel, skal man sørge for at den har den rigtige bredde i forhold til brædderne. Elite Vinkel er god til terrassen og kan samtidig monteres på et forlængerskaft. Træolien skal påføres i hele længderetningen af træværket, så der ikke kommer synlige overgange og pauserne må vente til hele fladen er overmalet.

KANTER OG HJØRNER. Uanset om der anvendes malerulle eller pensel, skal der bruges en vinkelpensel til kanter, hjørner og svært fremkommelige steder. Til havemøblere kan det også være en god ide at have en mindre pensel. Elite rund, oval eller flad er alle særdeles velegnet til påføring.

BRANDFARE. Når der er påført træolie, skal den overskydende olie tørres væk, ellers vil der komme blanke overflader. Men pas på! Klude med træolie kan være selvantændende hvis de ligger fremme. Alle klude skal lægges i vand i en spand med låg og destrueres så snart det er muligt.

ENDETRÆ. Når det regner, sker der ikke så meget med møbler og terrasse hvis det er behandlet ordentligt. Der hvor der kan ske store skader, er med fugt på endetræ. Endetræ virker som sugerør og optager alt fugt hvis det ikke bliver bremset. For at give en spærrende behandling, stilles bord og stoleben på tomme låg eller lignende og fyldes op med træolie. Så kan de suge natten over og tørre.

VEDLIGEHOLDELSE

Løbende vedligeholdelse er vigtig for levetiden på havemøbler og terrasse. Olieret træværk skal rengøres og behandles hvert år med ny træolie.

RENGØRING. Start med at vaske smuds og snavs væk fra træværket. Der anvendes en vaskekost der tåler malerens og algefjerner. Til de fleste overflader kan der bruges almindelig vandslange til at spule overfladerne med og er det mest skånsomme. Højtryksrenser skal anvendes med forsigtighed, for ikke at beskadige træværket.

PAS PÅ FUGT. Når der er rengjort, skal træværket tørre grundigt, for at undgå råd, inden der behandles med træolie. Hvis man er i tvivl, kan det måles med en fugtighedsmåler, der kan lejes eller købes hos farvehandlerne. Der må ikke være en fugtighed der overstiger 17% hvis der skal males eller træbeskyttes udendørs.

STØV. Hvis det er nyslebet træ der skal olieres, er det vigtigt at der er børstet helt rent for at undgå slibestøv træolien. Der kan også bruges støvsuger til at rengøre for støv.